Trainingen en Team coaching
De trainingen bestaan uit een mix van theorie en praktische oefeningen en hebben een interactief programma. Ze kunnen zowel individueel als groepsgewijs worden gevolgd. Ook in groepsverband blijft, door een optimale afstemming van het aantal trainers en trainees, persoonlijke aandacht gewaarborgd.
Desgewenst spitsen wij bestaande trainingen toe op de specifieke omstandigheden en wensen van uw organisatie.

De verschillende vormen van trainingen die o.a. worden gegeven zijn:

Mentor/coachtraining
Collegiale feedback
Team coaching

Indien u meer informatie wenst over de inhoud van deze trainingen kunt u contact hierover met ons opnemen.
Van Ekelenburg MC²  I  Amstel 91K  I  1018 EL Amsterdam I  T: +31(0)20-3413295  I   E: marjo@vanekelenburgmc2.nl