Opzet Persoonlijke (Management) Coaching
in een oriënterend gesprek met de opdrachtgever, de betrokkene en de coach worden de doelstellingen bepaald;  
 de betrokkene evalueert met de coach zijn persoonlijke werksituatie en inventariseert eigen mogelijkheden en beperkingen; eventueel gebruik makend van een 360 graden feedback instrument.
 via intensieve gesprekken vindt een verdere reflectie plaats op de eigen manier van reageren en datgene wat de betrokkene daarin aanstuurt;  
 in de gesprekken wordt ondermeer gebruik gemaakt van self-assessments, de cognitieve benaderingswijze, oplossingsgericht werken, competentie ontwikkeling en positieve psychologie;
 inzicht in de eigen manier van reageren en de effecten van het eigen gedrag stelt iemand in staat adequater in te spelen op verschillende situaties;
 een actieve inbreng van de gecoachte: situaties uit de eigen praktijk staan centraal voor het beoefenen van nieuwe vaardigheden;  
 evaluatie van de beoogde doelstellingen en anticipatie op toekomstige onwikkelingen met behulp van een Persoonlijk Ontwikkel Plan.

Van Ekelenburg MC²  I  Amstel 91K  I  1018 EL Amsterdam I  T: +31(0)20-3413295  I   E: marjo@vanekelenburgmc2.nl