Coaching
Steeds meer blijkt een bewuste inzet en ontwikkeling van talenten van medewerkers de sleutel te zijn voor het succes van de organisatie en de tevredenheid van de betrokkenen. Mensen hebben soms behoefte aan een tijdelijke individuele begeleiding door een coach. Doel van deze benadering is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit door een strikt individueel en op maat gesneden leer- en veranderingsproces. We spreken om die reden over Persoonlijke (Management) Coaching.

Wanneer Persoonlijke coaching
Er kunnen verschillende redenen zijn om een persoonlijke coaching te overwegen. We onderscheiden grofweg twee doelgroepen. Enerzijds mensen waarvan de organisatie vindt dat zij goed functioneren en die gericht als onderdeel van management development en bij opvolgingsvraagstukken, willen werken aan hun ontwikkeling. Anderzijds zien wij mensen die om uiteenlopende redenen problemen ervaren in hun werk en die hun grip op de gebeurtenissen willen herstellen.

Van Ekelenburg MC²  I  Amstel 91K  I  1018 EL Amsterdam I  T: +31(0)20-3413295  I   E: marjo@vanekelenburgmc2.nl