“The significant problems we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them".
Albert Einstein

Organisaties zijn in beweging: mensen zijn in beweging. Groei en verandering zijn natuurlijke aspecten van organisaties en hun medewerkers.

Een ontwikkeling van organisatie en medewerker die parallel loopt en in dezelfde richting wijst is optimaal. Er is dan een basis voor succes voor beide partijen. Maar er zijn momenten waarin deze ontwikkeling niet parallel loopt. Momenten waarin verwachtingen uiteen lopen, ambities niet gerealiseerd worden, individuele groei lijkt te stagneren of dat een stroomversnelling maakt dat er meer richting en focus moet worden aangebracht in de ontwikkeling van medewerkers. Hierbij is het essentieel dat mensen zelf hun koers bepalen.

De coaching, training en teambuilding van Van Ekelenburg MC², bundelt krachten en energie en haalt de motivatie bij betrokkenen naar boven zodat er doelbewust aan groei en ontwikkeling gewerkt kan worden. In goede én in slechte tijden.
Van Ekelenburg MC²  I  Amstel 91K  I  1018 EL Amsterdam I  T: +31(0)20-3413295  I   E: marjo@vanekelenburgmc2.nl